Home > Blossary: Computer-Assisted Translation (CAT)
A selection of some of the most relevant terms in the field of computer-assisted translation (CAT)

Category: Languages

1 Term

Created by: Raquel Pulido Martínez

Number of Blossarys: 1

My Terms
Collected Terms

Una base de dades terminològica es defineix com "un conjunt de dades organitzades segons un marc conceptual. Una base de dades pot tenir tants nivells profunds com especialització en funció de les necessitats específiques de cada grup d'usuaris". (Zapata et al. 1988:12 en Castrillón Cardona i Plested Álvarez, 2005:10). Una base de dades terminològica no només serveix per gestionar la terminologia d'interns d'empresa, però també pot incloure diccionaris d'alta qualitat. Les bases de dades terminològiques són comparables amb els diccionaris específics d'una empresa, optimitzar i ampliar tant les fonts especials terminologia i llenguatge comú. Una base de dades terminològica està formada pels termes en la llengua de partida i l'equivalència corresponent en un o més idiomes d'arribada. Definicions, frases de context, imatges i altres informacions es poden guardar juntament amb els termes de l'idioma original. Fuente: termnewline CASTRILLON CARDONA, E.R., PATIÑO GARCIA, p. & PLESTED ALVAREZ, M.C. (2005). "Informàtica al servei de la traducció", llengua, núm. 33, novembre, pp. 343-358 https://www.transline.de/es/infocenter/wissenswertes/tm-terminologiedatenbank.html

Domain: Translation & localization; Category: Translation

Una base de datos terminológica se define como un “conjunto de datos organizados de acuerdo con una estructura conceptual. Una base de datos puede tener tantos niveles de profundidad como de especialización dependiendo de las necesidades específicas de cada grupo de usuarios”. (Zapata et al. 1988: 12 en Castrillón Cardona y Plested Álvarez, 2005: 10). Una base de datos terminológica no solamente sirve para gestionar la terminología interna de la empresa, sino que también puede incluir diccionarios de alta calidad. Las bases de datos terminológicas son comparables con los diccionarios específicos de una empresa, los cuales optimizan y amplían tanto las fuentes terminológicas especiales como las del lenguaje común. Una base de datos terminológica está formada por los términos en el idioma de origen y con las correspondientes equivalencias en uno o más idiomas de destino. Junto con los términos del idioma de origen se pueden guardar definiciones, frases de contexto, imágenes y otras muchas informaciones. Fuentes: CASTRILLÓN CARDONA, E.R., PATIÑO GARCÍA, P. y PLESTED ÁLVAREZ, M.C. (2005). “La Informática al servicio de la traducción”, Lenguaje, nº 33, noviembre, pp. 343-358. https://www.transline.de/es/infocenter/wissenswertes/tm-terminologiedatenbank.html

Domain: Translation & localization; Category: Translation

Member comments


( You can type up to 200 characters )

Post  
Other Languages Blossarys

Marketing digital é o conjunto de estratégias e ...

Category: Languages

By: Ka0ri

Apresentam-se aqui definições de conceitos-chave ...

Category: Languages

By: gladis

The terms used in the Tunisian Arabic is non ...

Category: Languages

By: perledelune

For other uses, see Concept (disambiguation). Conc ...

Category: Languages

By: zhangbaican