Contributors in Air conditioners

Air conditioners

เครื่องเป่า

Household appliances; Air conditioners

อากาศการจัดการอุปกรณ์สำหรับเคลื่อนย้ายอากาศในระบบจำหน่าย

ฟาเรนไฮต์

Household appliances; Air conditioners

สเกลการวัดอุณหภูมิที่ใช้บ่อยที่สุดในสหรัฐอเมริกา

เตา

Household appliances; Air conditioners

ที่ส่วนหนึ่งของระบบสิ่งแวดล้อมซึ่งแปลงก๊าซ น้ำมัน ไฟฟ้า หรือเชื้อเพลิงอื่น ๆ เป็นความร้อนสำหรับจัดจำหน่ายภายในโครงสร้าง ...

ความชื้น

Household appliances; Air conditioners

จำนวนความชื้นในอากาศ เครื่องปรับอากาศเอาความชื้นเพื่อเพิ่มความสะดวกสบาย ...

ฉนวนกันความร้อน

Household appliances; Air conditioners

วัสดุใด ๆ ที่ช้าถ่ายโอนความร้อน

เครื่องปรับอากาศ

Household appliances; Air conditioners

แอสเซมบลีของอุปกรณ์สำหรับการควบคุมพร้อมกันของเครื่องวัดอุณหภูมิ ความชื้นสัมพัทธ์ ความบริสุทธิ์ และเคลื่อนไหว ...

อุณหภูมิ

Household appliances; Air conditioners

การวัดความเข้มของความร้อนที่สารครบถ้วน

Featured blossaries

Financial contracts

ประเภท: Law   2 12 Terms

The Best PC Games Of 2014

ประเภท: Entertainment   1 6 Terms