Home > อุตสาหกรรม/ขอบเขต > Computer science > Algorithms & data structures

Algorithms & data structures

The optimization of programming methods and organization of information to achieve a desired result more efficiently.

Contributors in Algorithms & data structures

Algorithms & data structures

ข้อมูลวิทยาศาสตร์

Computer science; Algorithms & data structures

ทางวิทยาศาสตร์ข้อมูลการศึกษาและการปฏิบัติของบริษัทฯ ข่าวกรองจากร้านค้ามากมายของข้อมูลขนาดใหญ่ จะประกอบด้วยองค์ประกอบที่แตกต่างจากคณิตศาสตร์ สถิติ ข้อมูลวิศวกรรม การรู้จำรูปแบบ แสดงภาพประกอบเพลง ...

จำลองการอบเหนียว

Computer science; Algorithms & data structures

เทคนิคการค้นหาการแก้ไขปัญหาการเพิ่มประสิทธิภาพดี โดยพยายามสุ่มรูปแบบของการแก้ปัญหาปัจจุบัน ยอมรับการเปลี่ยนแปลงที่แย่เป็นโซลูชันใหม่กับความน่าเป็นที่ลดลงเป็นการคำนวณเงิน ที่ช้ากว่า กำหนดการทำความเย็น ...

สมดุลเรียงเวียน

Computer science; Algorithms & data structures

K วิธีลำดับการผสานรวมที่จำนวนข้อมูลอินพุท และเอาท์พุทจะเหมือนกัน

ในระดับ

Computer science; Algorithms & data structures

จำนวนขอบเข้ามาในจุดยอดในกราฟโดยตรง

องศาออก

Computer science; Algorithms & data structures

จำนวนขอบออกจากจุดยอดในกราฟโดยตรง

อัตรา

Computer science; Algorithms & data structures

จำนวนองค์ประกอบในหาร ด้วยจำนวนช่องตารางแฮ มักจะเขียนα (อัลฟา)

กฎหมายของ Lotka

Computer science; Algorithms & data structures

มีจำนวนผู้เขียนทำผลงาน n เกี่ยวกับ 1/n เป็น ผู้ทำส่วนหนึ่ง ซึ่งเป็นเป็นเกือบ ...

Featured blossaries

Christian Feasts

ประเภท: Religion   1 18 Terms

Hot Doug's Condiments

ประเภท: Food   1 12 Terms