Home > อุตสาหกรรม/ขอบเขต > Archaeology > Artifacts

Artifacts

Any object of special archaeological interest which has been made or given shape by a man.

Contributors in Artifacts

Artifacts

ยังคงไททานิก

Archaeology; Artifacts

ยังคงอยู่ของมนุษย์เฟรน เริ่มระบบ และบางส่วนที่ฝังอยู่ในโคลนที่สอง และครึ่งไมล์ไททานิกไซต์ใต้พื้นผิวของมหาสมุทร ที่ทำงานอยู่ในซากปรักหักพังของทะเลตามตำนานของเสื้อผ้าของตน ยังคงอยู่ได้ระบุไว้ตามรูปถ่าย ...

เบลล์ Dhammazedi

History; Ancient history

ดีเบลล์ของ Dhammazedi ก็กล่าวว่า ที่ Dhammazedi เป็นระฆังที่ใหญ่ที่สุดในพม่า ทำลำดับกษัตริย์ Dhammazedi ของ Hanthawaddy Pegu และให้เป็นปัจจุบันเจดีย์ชเวดากองของ Dagon.It กล่าวว่า การทำทองแดง ทอง ...

Featured blossaries

The Most Bizzare New Animals

ประเภท: Animals   1 14 Terms

Abandoned Places

ประเภท: Geography   1 9 Terms