Contributors in British history

British history

สมัยไร้กษัตริย์ (อังกฤษ)

History; British history

สมัยไร้กษัตริย์อังกฤษมีรอบระยะเวลาของรัฐสภา และทหารกฎโดยตัวป้องกันพระ Oliver Cromwell ภายใต้ในเครือจักรภพอังกฤษจาก 1649 เพื่อ 1660 ระยะเวลาเริ่มต้น ด้วย overthrow และการปฏิบัติการของพระเจ้าชาร์ลส์ฉัน ...

ราชวงศ์ทิวดอร์

History; British history

ราชวงศ์ทิวดอร์ หรือบ้านของ Tudor เป็นบ้านราชยุโรปของต้นกำเนิดเวลช์ที่ครอบงำในราชอาณาจักรอังกฤษจาก 1485 ไปยัง 1603 ในทั้งหมด ไม่มีกษัตริย์ทิวดอร์ที่ห้า และบรรทัดมาสิ้นสุดกับการตายของ Eizabeth ฉันขณะที่ ...

การคืนค่า (อังกฤษ)

History; British history

การคืนค่าของสถาบันกษัตริย์อังกฤษเริ่มในเมื่อระบบกษัตริย์อังกฤษ สกอตแลนด์ และภาษาไอริชที่ถูกเรียกคืนทั้งหมดมาภายใต้ Charles II หลังจากระยะเวลาสมัยไร้กษัตริย์แห่งเครือจักรภพอังกฤษภายใต้ Oliver Cromwell ...

ราชวงศ์วินด์เซอร์

History; British history

House of Windsor บ้านราชของ realms Commonwealth รวมทั้งสหราชอาณาจักรได้ ที่จะก่อตั้ง โดย King George V ใน 1917 เมื่อเขาเปลี่ยนแปลงชื่อของตระกูลของเขาจากบูร์กในภาษาเยอรมัน และก็อตธาเพื่อวินด์เซอร์อังกฤ ...

บ้านเอดินเบอระและแซ็กซ์-โคบูร์กและก็อตธา

History; British history

บ้านของบูร์กและก็อตธาคือ บ้านราชของระบบกษัตริย์ยุโรปหลาย reigning ในเบลเยียมและสหราชอาณาจักรในปัจจุบัน ใน UK ที่มีกษัตริย์ห้าจากราชวงศ์นี้ ถึงแม้ว่าสี่เหล่านั้นได้ใช้ชื่อพระราชวงศ์วินด์เซอร์ เบลเยียมใ ...

ราชวงศ์ฮาโนเวอร์

History; British history

House of Hanover ราชราชวงศ์เยอรมันที่ครอบงำเหนือส่วนของเยอรมนีและสหราชอาณาจักร ได้ บ้านเป็น กษัตริย์แห่งสหราชอาณาจักรใน 1714 และมันเป็นราชวงศ์ปกครองโปรยหว่านจนถึงค.ศ. 1901 กับการตายของสมเด็จพระบรมราชิ ...

ราชวงศ์สจวต

History; British history

บ้าน Stuart คือ บ้านราชยุโรป ได้ก่อตั้งขึ้นในระหว่างศตวรรษ 14 ล่าช้าเมื่อ Stuarts ที่เป็น กษัตริย์แห่งราชอาณาจักรสกอตแลนด์และภายหลังบ้านครอบงำเหนือบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เกินไป มีแปด Stuart กษัตริย์แห่ ...

Featured blossaries

Aggressive sharks

ประเภท: Animals   3 5 Terms

World's Top Chef

ประเภท: Other   1 9 Terms