Home > อุตสาหกรรม/ขอบเขต > Transportation > Car rental

Car rental

of or relating to the rental of a car through a car rental company.

Contributors in Car rental

Car rental

carsharing

Transportation; Car rental

Carsharing เป็นรูปแบบของบริการรถเช่าที่ผู้เช่ารถยนต์สำหรับรอบระยะเวลาที่สั้นเวลา มักตามชั่วโมง พวกเขาจะน่าสนใจไปยังลูกค้าที่ให้ใช้เฉพาะตามโอกาสของรถ ตลอดจนผู้อื่นประจำวัน ที่ต้องตามโอกาสเข้าถึงรถชนิดอ ...

ZipCar

Transportation; Car rental

Zipcar เป็นสมาชิกใช้แชร์รถยนต์บริษัทก่อตั้งขึ้นใน 2000 ที่ Cambridge, MA มันกลายเป็น world\\ ใหญ่ที่สุดรถยนต์บริการร่วมกัน แชร์รถยนต์ 6000 ระหว่างโปรแกรมควบคุม 275,000 ใน 49 สหรัฐอเมริกา เมือง ...

Zipster

Transportation; Car rental

ใครใช้ Zipcar A เพศเป็นกลางคำสำหรับบุคคล (หรือคน: Zipsters) เชื่อว่าในโซลูชันประหยัดต้นทุนการขนส่งที่ดี สำหรับดาวเคราะห์ และความสะดวกในกระเป๋าสตางค์ ...

เฮิรตซ์

Transportation; Car rental

ก่อตั้งขึ้นใน 1918 และตั้งสำนักงานใหญ่ในฝั่ง นิวเจอร์ซีย์ เฮิรตซ์เป็นใหญ่รถเช่ายี่ห้อในโลก พร้อมประมาณ 8200 ตำแหน่งใน 146 ประเทศทั่วโลก โฮลดิ้งสากลของเฮิรตซ์ Inc. จากบริษัทในเครือ ทำงานในสองส่วน ...

Featured blossaries

French Saints

ประเภท: Religion   1 20 Terms

Online Search

ประเภท: Technology   1 1 Terms