Contributors in Chinese antique furniture

Chinese antique furniture

วีเนียร์

Home furnishings; Chinese antique furniture

ไม้แผ่นบางวางบนซากเป็นชิ้นสำหรับตกแต่ง

waisted

Home furnishings; Chinese antique furniture

เยื้องด้านล่างด้านบนของตาราง เก้าอี้ หรือม้านั่ง

เปลหาม

Home furnishings; Chinese antique furniture

แนวแถบรวม และ stabilizing ขาของเก้าอี้หรือตารางสนับสนุนระหว่างขาของเก้าอี้ ตาราง หรือม้า นั่ง - รูปร่างเป็นเส้นตรง หรือหลังค่อมของเฟอร์นิเจอร์จีนโบราณ ...

ไม้

Home furnishings; Chinese antique furniture

ไม้ต้นไม้เริ่ม ไม้ที่ง่ายต่อการตัด

Featured blossaries

The Most Bizzare New Animals

ประเภท: Animals   1 14 Terms

Abandoned Places

ประเภท: Geography   1 9 Terms