Home > อุตสาหกรรม/ขอบเขต > Convention > Conferences

Conferences

Referring to any meeting of people to discuss a particular topic.

Contributors in Conferences

Conferences

ตามความต้องการ

Convention; Conferences

1)ตรงข้ามของแบบเรียลไทม์ 2) เสียง และ/หรือวิดีโอโปรแกรมพร้อมใช้งานบนเว็บไซต์หลังจากความสมบูรณ์ของเหตุการณ์ ประกอบนี้เนื้อหาผู้เข้าชมเว็บไซต์จึงสามารถฟัง หรือดูที่ดุลพินิจของตนเอง 3) โทรสารระบบสำหรับ ...

ฉาก

Convention; Conferences

1) การตั้งค่าของการกระทำ 2) ส่วนการกระทำหรือการเล่น

truss

Convention; Conferences

1) เฟรมเพื่อกระทำห้องของเต็นท์ โครงสร้าง A 2) ของแถบเหล็กที่ใช้กับเครื่องมือทางเทคนิคระบบไฟ หรือผ่านระยะการหยุดชั่วคราว 3) ผูก หรือผูกแน่นบางสิ่งบางอย่าง ...

จัดระเบียบคณะกรรมการ

Convention; Conferences

กลุ่มของคนท้องถิ่นที่ดำเนินกลยุทธ์และนโยบายที่กำหนดสำหรับองค์กรของเหตุการณ์จัดขึ้นในพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ของพวกเขา ...

บันทึกเสื้อเชิ้ตสีขาว

Convention; Conferences

ข้อสังเกตการแต่งกายที่ถูกส่งไปยังผู้เข้าร่วมชุมนุมอย่างไม่เป็นทาง 2012 เติบรัฐมนตรีใน Los Cabos, Mexico, advising ให้สวมเสื้อสีขาวที่ button-down สำหรับเมื่อไม่ใช้การถ่ายงาน สหรัฐอเมริกา เลขานุการของร ...

กาแฟคาปูชิโน่

Convention; Conferences

เครื่องดื่มร้อนของเอสเปรสโซ 1/3, 1/3 หลอดนม นมโฟม 1/3

การใช้น้ำหล่อ

Convention; Conferences

วิธีการใช้แสงเลเซอร์เย็นที่กำลังแรงสูงที่ต้องการน้ำประปามาตรฐาน (เช่นท่อระบายน้ำอ่างล้างจานของ janitor) ในบางสถานการณ์ เก็บรักษาน้ำในระบบปิด และสกัดความร้อน ด้วยการแลกเปลี่ยนความร้อน ...

Featured blossaries

Top 20 Website in the World

ประเภท: Technology   1 22 Terms

Bar Drinks

ประเภท: Food   1 10 Terms