Contributors in Cream products

Cream products

ครีมเทียม

Dairy products; Cream products

มีเนื้อของครีมที่ทำจากนมไม่มีไขมัน มักจะมีทำครีมเทียมจากพืช น้ำมัน ไม่ของนม และประกอบด้วยกรด butyric ไม่ ครีมเทียมมักจะประกอบด้วยน้ำตาล sweeten นั้น แต่ยังใช้สารให้ความหวานเข้มข้น ...

Featured blossaries

Hairstyles

ประเภท: Fashion   1 12 Terms

sophisticated terms of economic theory

ประเภท: Business   2 20 Terms