Contributors in General

General

โรคหวัด

Health care; General

ติดเชื้อทางเดินหายใจด้านบน

ลำไส้ใหญ่

Health care; General

ลำไส้ใหญ่

โรคหอบหืด

Health care; General

โรคเรื้อรังโดยหายใจถี่หายใจ หายใจมีเสียงหวีด ไอ และแน่นหน้าอก

ถุงยางอนามัย

Health care; General

Sheath ที่สวมใส่อวัยวะเพศ หรือภาย ในช่องคลอด (หญิงถุงยางอนามัย) ระหว่างมีเพศสัมพันธ์เพื่อป้องกันการตั้งครรภ์และโรค ...

โรคตาแดง

Health care; General

การอักเสบของเยื่อ นอกจากนี้ยัง เรียกว่าตาสีชมพู

มีสติอยู่

Health care; General

จิตใจตื่นตัว และตระหนักถึงการ รู้ว่าหนึ่งทำอะไรอยู่ และทำไม

ช่องท้อง

Health care; General

ส่วนหนึ่งของร่างกายระหว่างทรวงอกและเชิงกราน

Featured blossaries

Hogwarts School of Witchcraft and Wizardry

ประเภท: Entertainment   2 5 Terms

Retirement

ประเภท: Other   1 21 Terms