Home > อุตสาหกรรม/ขอบเขต > Tools > Hand tools

Hand tools

Of or relating to tools used for simple manual labor.

Contributors in Hand tools

Hand tools

กำจัดจุก

Tools; Hand tools

การกำจัดจุกเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการเอาจุก (จากขวดไวน์ตัวอย่าง)

จุกคอร์ก

Tools; Hand tools

จุกคอร์กที่เป็นชิ้นต่อเป็นรูปร่างคล้ายทรงกระบอก frustums กรวยหรือ prisms กรองมิเรอร์สี่เหลี่ยม มีขอบมนด้านข้าง และใช้ปิดภาชนะบรรจุ หรือนำไปสู่การชู ...

ประแจ

Tools; Hand tools

มือมือ ด้วยก็คงที่ หรือปรับค่าได้ และใช้ใช้สำหรับเปิด ความ หรือบิดหนักเพื่อเปิดวัตถุ ...

เครื่องบิน

Tools; Hand tools

เครื่องมือของช่างไม้กับตัวใบมีดสามารถปรับราบเรียบ และปรับระดับไม้

plier

Tools; Hand tools

เครื่องมือกับ pivoted ก็ และใช้สำหรับดัด โฮลดิ้ง หรือตัด

หมัด

Tools; Hand tools

เครื่องมือสำหรับบังคับสาย ตรึง หรือ rivet หรือออก จากหลุม

เห็น

Tools; Hand tools

เครื่องมือมือกับใบมีดโลหะบาง ๆ ใช้สำหรับตัดโลหะ ไม้ หรือวัสดุแข็งอื่น ...

Featured blossaries

Basics of CSS

ประเภท: Education   1 8 Terms

Sri Lankan Traditional paintings

ประเภท: Arts   1 20 Terms